Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để đảm bảo thời gian giao hàng theo yêu cầu của khách hàng?

Để đảm bảo giao hàng đúng hạn, các biện pháp sau được xây dựng:

1. Biện pháp tổ chức

Thực hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể của nhân viên kiểm soát tiến độ các cấp. Tiến hành nghiên cứu, phân tích theo dõi, nắm chắc chủ động sản xuất, kịp thời kiểm tra nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục đối với những trường hợp chưa hoàn thành kế hoạch sản xuất. Tăng cường quản lý kế hoạch và thiết lập cuộc họp sản xuất thường xuyên. Thực hiện tổng chu kỳ sản xuất, liên tục kiểm tra tình hình thực hiện của từng giai đoạn quy trình so với kế hoạch, kịp thời điều chỉnh và kiểm soát động để đảm bảo thực hiện được tổng thời gian xây dựng theo kế hoạch.

2. Các biện pháp kỹ thuật

Theo kiểm soát thời gian giao hàng, lập kế hoạch hoạt động hàng tuần. Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hàng ngày và điều chỉnh kịp thời. Phải liên tục tăng cường công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị khi đưa vào sử dụng để đảm bảo tính nguyên vẹn của thiết bị, đảm bảo và nâng cao hiệu suất sử dụng của thiết bị, tránh tình trạng hỏng hóc, thiếu thiết bị cơ khí ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. . Tăng cường quản lý kỹ thuật, xem xét các bản vẽ trước mỗi quá trình và thực hiện công bố kỹ thuật chi tiết. Trong quá trình sản xuất, chất lượng của mỗi quá trình phải được theo dõi và kiểm tra. Nếu phát hiện có vấn đề về chất lượng thì phải khắc phục kịp thời để tránh ảnh hưởng đến quá trình tiếp theo. Tăng cường công tác quản lý chất lượng, thực hiện nghiêm túc công tác quản lý chất lượng theo các biện pháp đảm bảo chất lượng, đảm bảo chất lượng từng công trình đạt tiêu chuẩn, chấm dứt tình trạng chậm thi công xây dựng lại, ngừng hoạt động do chất lượng sản phẩm.

5. Các biện pháp quản lý thông tin

Trong quá trình sản xuất và lắp đặt, thu thập dữ liệu liên quan về tiến độ thực tế, thống kê phân loại, so sánh với tiến độ kế hoạch và cung cấp báo cáo so sánh cho khách hàng thường xuyên. Dưới sự kiểm soát của mình, lập kế hoạch hoạt động hàng tuần, lập hồ sơ tiến độ, lập bảng thống kê tiến độ, phối hợp các mặt quan hệ, thực hiện các biện pháp kịp thời, linh hoạt, chính xác và quyết đoán, tất cả các loại mâu thuẫn sẽ được loại bỏ, tất cả các liên kết yếu sẽ được tăng cường, cân bằng động sẽ được thực hiện và mục tiêu giao hàng sẽ được đảm bảo.

Làm thế nào để đảm bảo kiểm soát chất lượng của sản phẩm?

1. Phương pháp kiểm soát "Ba không"

Nhà điều hành không sản xuất các sản phẩm bị lỗi; không chấp nhận sản phẩm bị lỗi; không để sản phẩm bị lỗi tràn vào quy trình tiếp theo. Tất cả nhân viên phải thiết lập khái niệm chất lượng tốt "quá trình tiếp theo là khách hàng". Chất lượng tốt bắt đầu từ chính chúng ta, bắt đầu từ bây giờ, và hoàn thành sản phẩm cùng một lúc.

2. Phương pháp kiểm tra "Ba kiểm tra"

“Kiểm tra ban đầu” là kiểm tra chất lượng sản phẩm do người sản xuất bàn giao sau khi hoàn thành công đoạn trước rồi mới chế biến tiếp theo, bao gồm cả việc kiểm tra nguyên liệu, phụ liệu trước khi chế biến; "tự kiểm tra" là việc kiểm tra chất lượng sản phẩm do người sản xuất chế biến sau khi hoàn thành quá trình chế biến và chất lượng được kiểm soát chặt chẽ bởi người sản xuất; "Kiểm tra đặc biệt" là việc kiểm tra của trưởng bộ phận và trưởng nhóm Nhân viên kiểm tra chất lượng và lãnh đạo nhà máy tiến hành kiểm tra chất lượng thành phẩm trong quá trình chế biến, chủ yếu là kiểm tra ngẫu nhiên. Chất lượng là nền tảng để doanh nghiệp đi vào ổn định, đồng thời cũng là nền tảng của sự phát triển. Chỉ trong cuộc cạnh tranh loại trừ, doanh nghiệp mới có thể giành được sự phát triển đáng kể về chất lượng sản phẩm.

Làm thế nào để giải quyết các khiếu nại của khách hàng?
Sau khi gửi yêu cầu, báo giá có thể được đưa ra trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ báo giá cho bạn trong vòng 3 ngày làm việc.

Phương thức vận chuyển? Làm thế nào để cung cấp? Phương tiện đi lại từ đâu?

Chúng tôi có lợi thế hơn trong việc giao hàng. Chỉ mất 12 ngày cho tuyến đường sắt từ Thành Đô đến Châu Âu. Và chúng tôi vận chuyển mọi phương tiện theo yêu cầu của khách hàng.